Dzisiaj jest: Środa 17 Października 2018 Imieniny obchodzą Lucyna, Małgorzata, Marian, Sulisława, Wiktor, Wiktoriusz Do końca roku zostało 76 dni. Zodiak: Waga
Marcin Pogłódek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 20 listopada 2011 13:50
 Kryteria oceniania ucznia:
 
Ocena celująca (wybitna):
 • uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,
 • aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną,
 • zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich, bądź międzyszkolnych,
Ocena bardzo dobra:
 • uczeń całkowicie opanował materiał programowy,
 • jest bardzo sprawny fizycznie,
 • ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie,
 • posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu,
 • systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu,
 • jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń,
 • bierze aktywny udział w zajęciach SKS i zawodach sportowych, nie jest to jednak działalność systematyczna.
Ocena dobra:
 • uczeń w zasadzie opanował materiał programowy,
 • dysponuje dobrą sprawnością motoryczną,
 • ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz z małymi błędami technicznymi,
 • posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela,
 • nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie,
 • jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń,
 • nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
Ocena dostateczna (przeciętna):
 • uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie, ze znacznymi lukami,
 • dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną,
 • ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi,
 • wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym,
 • w jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a wiedzę którą ma, nie potrafi wykorzystać w praktyce,
 • wykazuje małe postępy w usprawnianiu,
 • przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej.
Ocena słaba:
 • uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne luki,
 • jest mało sprawny fizycznie,
 • ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,
 • posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,
 • nie jest pilny i wykazuje małe postępy w usprawnieniu,
 • na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.
Ocena niedostateczna:
 • uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program,
 • posiada bardzo niską sprawność motoryczną,
 • wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami,
 • charakteryzuje się praktycznie niewiedzą w zakresie kultury fizycznej,
 • ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu,
 • na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże, rażące braki w zakresie wychowania społecznego.
 
Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

 

 

 

Copyright © 2018 ZS w Wierzchowisku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.